Slaver
Trekantshandlen startede her i Europa. Europæerne havde fundet ud af at der var penge i at handle med slaver. Det muslimske folk havde nemlig haft stor succes og tjent mange penge, ved at transportere slaver over Sahara Ørkenen. Derfor begyndte europæerne med trekantshandlen: Våben, klæde, jern og spiritus blev sejlet fra Europa til Afrika med kæmpe skibe. Her blev skibene aflastet på havne, som tilhørte europæerne. Varerne fik de afrikanske købmænd og hertuger. Til gengæld fik europæerne slaver, der straks blev sejlet til de Vestindiske Øer. Her blev slaver solgt i store mængder på auktion. Med sig tilbage fik de rom, sukker, kaffe, bomuld og tobak. Dette blev Europa meget rige på. Denne handel kunne i de fleste tilfælde drives af handelskompagnier, som der fandtes mange af i tidernes løb. Der var nemlig stor risiko ved at sætte penge i sådan et kompagni, og for mange gik det galt. På den anden side kunne det også give stort udbytte. Hvis man satte penge i det, var det ikke kun slavehandlen man satte gang, der var jo også produkter med i handlen. Hovedparten af varerne, som kom hjem var sukker og da man lærte at udvinde sukkeret fra sukkerroer, mistede øerne deres økonomiske betydning for Europa.
Tilbage | Startside | Frem