Slaver
Slaveri var særdeles udbredt i Romerriget. Da kejserriget var på sit højeste, (ca. to tusinde år siden) udgjorde slaver 1/3 af Italiens befolkning. Romerne brugte hovedsagligt sorte slaver fra Afrika, som blev brugt til arbejde i miner og på de store landbrug og sidst, men slet ikke mindst til husholdning i de riges huse, slotte, borge og til at opføre offentlige monumenter. Ifølge romerne havde slaverne ingen rettigheder. Slaven var kun en genstand som ejeren havde en kæmpe magt over. Derfor var der mange oprør af slaver, som ville have ordentlige forhold at leve i. En kendt oprører Spartacus lavede et verdenskendt slaveoprør, 73-71 f. kr. Spartacus stammede fra Balkan halv øen og var gladiator i Rom. Gladiatorerne var slaver eller fanger, som ved offentlige festspil kæmpede mod hinanden eller mod vilde dyr. Spartacus døde, da oprøret blev nedkæmpet af den romerske politiker og hærfører Crassus.
Tilbage | Startside | Frem